Typy ofert w zamówieniach publicznych

Oferta najbardziej korzystna

Najbardziej korzystna oferta to ta, która jest dla zamawiającego nie tylko dobra cenowo, lecz również spełnia odmienne kryteria, które są ważne dla całkowitego wypełnienia wymogów zamówienia publicznego (więcej na stronie). Najbardziej korzystną ofertą może być ta, która ma najatrakcyjniejszą cenę. Jeżeli przyglądamy się zamówieniu publicznemu dotyczącemu edukacji lub twórczości, naturalnym jest, że nie da się jednoznacznie określić wszelkich wymogów, które wskazywałyby najkorzystniejszą propozycję.

Korelacja ceny i przedmiotu zamówienia

Zamówienia publiczne cechują się tym, iż całość procedury jest określona w ustawie. Właśnie to w niej znajdziemy wszelkie przepisy, procedury, a także definicje. Każdy, kto zajmuje się zamówieniami publicznymi będzie wiedział co to przyznane dotacje, cena zamówienia lub przedmiot zamówienia. Ważne, żeby podmiot, który będzie startował w przetargu znał tę ustawę i koniecznie się do niej stosował.

Hodowla ekologiczna, czy też nie?

Szansa na zdobycie klientów

Przy małej produkcji, największe szanse na pozyskanie klientów posiadamy wtedy, gdy jakość naszych produktów jest ponadprzeciętna. Dodatkowe certyfikaty, jakie potwierdzają tę jakość mogą nam bardzo pomóc. Kiedy je mamy, ceny naszych towarów są uzasadnione. Z tego powodu mamy klientów, którym zależy na wysokiej jakości żywności.

Pastwisko to też pasza dla bydła

Pastwisko to też pasza dla bydła


Autor zdjęcia: Douglas Sprott


Jak ustalić obsadę pastwiska?

Ten problem często jest ciężki do rozwiązania, ponieważ należy skoncentrować się na warunkach klimatycznych, jakie panują w danym miejscu. Pod uwagę należy także wziąć rodzaj gleby, jaki w konkretnym miejscu występuje, a także nawóz, jaki będziemy wykorzystywać do hodowania trawy. Najlepszy będzie organiczny, jednak każdy rolnik wybiera, to co jemu pasuje. Patrząc na te warunki, które powinno spełniać pastwisko ekologiczne, nawożąc je do stu siedemdziesięciu kilogramów N/ha, można w pełni wykarmić nawet do 8 sztuk bydła na hektar. Słabe pastwisko niestety może wykarmić jedynie pięć sztuk.

Copyright ©2013 Ekologia w firmie